CykologenCOM

EN blogg om Strategisk GPS Cykling

Cykel o sol och vaska vid Ensjön. Att bara cykla ut i skogen ,gräva en liten grop, ta med lite, cykla det till sjön har blivit sommarens upplevelse. Och envishet ger lite utdelning ibland.

Annonser

The Universal HIT!

FeaturedThe Universal HIT!

2018-08-03-18-10-06

A meteor got hit by a meteorswarm???….

I guess big stone hit first.. then the diamondshape smaller one of similar mineral type and 999 other smaller particles melted together.

Picture 2 showing impact mark ooomph… circel on top.

 

 

 

Found at old military airfield F13 in Sweden.

Featured

Geologisk Turf (Mineraljakten)

Det här är ett kul alternativ som går förträffligt att kombinera med Turfgame.com eller vilken motionsform som helst (utomhus). Med lite envishet och tur även tjäna en slant.

20180730_193927
Hittade denna i Dalarna, där jag besöker/cyklar Mora och Ludvika/min lyckosten f.ö Tycker om transparensen i den men ingen koll på vad det är.

20180713_183103

*Under tiden med Turf har jag samlat 500kg  sten/mineral och 50-100kg sand med (okänt innehål) allt material från zoner jag besökt. Just meteoriter fascinerar mig och  jag hoppas några av stenarna kommer klassas som det framöver. Merparten 75% är från Östergötland*  kollar nu igenom intressanta fynd .

 

Under sommaren 2018 har jag försökt lära mig vaska guld, det är något som dem första försöken gjordes i köket vilket inte var jätteuppskattat. Men det passar mig definitivt även om det jag hittar då och då sköljs bort p.ga min inkompetens.  Det är en slags mindfulness att se vattnet tvätta materialet om och om igen.

20180719_181002
En fin sten från Östergötland /Glotten

www.guldstrom.se har en del bra tips o komma igång paket.

Nedanstående från SGU

Vägledning för mineraljägare

Här har vi samlat information för dig som vill vara med och leta efter mineral!

Malmmineral

Berggrunden består av kemiska grundämnen som i olika kombinationer bildar föreningar som kallas mineral. Mineralen bildar bergarter. Bergarter kan alltså vara sammansatta av ett eller flera mineral. När mineral domineras av tungmetaller kallas de för malmmineral. Om de förekommer i sådan koncentration att de är brytvärda kallas de malm. Malmmineral är till exempel guld, kopparkis, magnetit, molybdenglans och zinkblände.

Industrimineral och industribergarter 

Mineral och bergarter som inte består av tungmetaller men ändå är viktiga för industriell verksamhet kallas för industrimineral respektive industribergarter. Exempel på industrimineral är baryt (tungspat), flusspat, fältspat, grafit och kvarts. Industribergarter är till exempel kalksten och kvartsit.

Nyttosten och smyckesten

När bergarter nyttjas utan kvalificerad förädling, till exempel när granit eller gnejs används som block vid kantsättning av gator, kallas de nyttosten. Mineral och bergarter som används för smycketillverkning, kallas för smyckesten..

Att leta efter mineral

Sökandet efter värdefulla mineralförekomster kan bedrivas på många olika sätt. Man undersöker till exempel berghällar, lösryckta stenar och block. När man letar efter malm ska man särskilt lägga märke till missfärgningar av bergarterna. Så kan till exempel rostiga stenar tyda på intressanta halter av koppar, nickel, kobolt, zink, bly, silver, guld med mera. Ljusa eller vita vittringshinnor kan skvallra om bly och zink, gröna och blå om koppar, purpurröda om kobolt.

Utöver prover som samlas med hjälp av ovan nämnda kännetecken tar Mineraljakten gärna emot stenar som verkar främmande och speciella på något sätt, exempelvis genom sin tyngd, färg eller struktur. I princip gäller att allt inlämnat material är att betrakta som nya fynd.

Block och hällletningBlockletning ger goda chanser att hitta hittills oupptäckta malm- och industrimineralförekomster. Som den övre figuren visar, kan block i ytan ”skvallra” om en malmkropp längre ned under jordlagren. Även hälletning kan ge resultat (den nedre figuren). Kirunamalmen upptäcktes till exempel på detta sätt. Chansen att hitta något intressant vid hälletning är dock mycket mindre än vid blockletning. Endast 3 procent av Sveriges yta utgörs av berg i dagen. Åtskilliga fynd av intressanta block och hällar har gjorts längs nyligen brutna skogsvägar och i områden som markberetts.

 Mineraljägarens utrustning

 • Geologisk eller topografisk karta i skala 1:50 000 och kompass
 • Hammare och skyddsglasögon
 • Lupp 8X eller förstoringsglas
 • Elpropp (oglaserat porslin ger färgad repa av vissa mineral)
 • Magnet
 • Kniv (att testa mineralets hårdhet med)
 • GPS för att markera fynd
 • Anteckningsbok och penna

Moder jord gömmer en hel del

Vår jord är cirka 4,5 miljarder år gammal. Under denna långa tidsrymd har jordskorpan förändrats åtskilligt genom vittring, avlagring, vulkanism, bergskedjeveckningar och kontinentalförskjutningar.

Inlandsisen har lämnat spår

Vårt land har varit utsatt för flera nedisningar. Den senaste påbörjades för cirka 115 000 år sedan och kom att täcka hela Skandinavien. Inlandsisarna rörde sig i huvudsak i sydöstlig riktning samtidigt som de smälte undan. Under denna rörelse skrapade och rev isen med sig block ur berggrunden. Detta blandade stenmaterial avlagrades på berggrunden och bildade det moräntäcke som nu i stor utsträckning täcker våra mineraltillgångar.

Juridik för mineraljägare

I minerallagen (SFS 1991:45) regleras hur man får undersöka och bearbeta mineralfyndigheter. För att undersöka en fyndighet måste man först ansöka om undersökningstillstånd hos Bergsstaten. Om det följande undersökningsarbetet visar att det är värt att starta brytning kan man ha rätt till gruvdrift. Vissa industrimineral är inte inmutningsbara eftersom de alltid ägs av markägaren.

 

Archangel lvl 57.#Turf

FeaturedArchangel lvl 57.#Turf

Det satt långt inne….

 

Efter dem sämsta 6 månaderna i min värld kändes det (nästan)oförtjänt att nå 13+ miljoner-klubben. Det kan tänkas att snö och kyla driver mig till lvl (58). Alternativet blir att inte få ihop 1 miljon poäng på helåret vs 5,5m 2017.

Farhågorna om favoritcykelns skick visade sig värre än befarat.

20180719_092521

20180719_092708.jpg

Det är ovanligt att kunna blåsa bort resterna av ett kullager. Reparation ligger en bra bit… över mitt kunnande. Lite hjärtslitande då jag varit mån om den i övrigt. Lär förbli 57 ett bra tag.

Önskar resten av Turf-världen glad Sommar!

 

 

Hur tänkte ni nu? Årets groda??#Ingress

Hur tänkte ni nu? Årets groda??#Ingress

Regler.. ok kul att du berör det, jag är uhhhjnn övertygad dem är skrivna för båda lag att följa. 

 1. Kan inte se Klicki är omnämd specifikt.. Angående bil vs cykel är jag helt övertygad att omvärlden är rätt överens i olämpligheten att köra bil och spela samtidigt. 

 

20180508_140814.jpg

Angående självutnämnd domare avser det den som ser mellan fingrarna med ganska mycket …  och har läst reglerna.

Enlightened NKPG Vs Regler

Respect the Community

 

Treat other players and bystanders with respect and courtesy and conduct yourself in an appropriate manner while playing Ingress. In particular:

 • Harassment: Never do anything that would be perceived as harassment, stalking, intimidation or inciting others to do the same (see the Terms of Service). Violations can result in the loss of your account.
 • Svar: Här tänker jag på din syn där du informerade mig i Comchannel att jag får vänja mig vid att bli förföljd,filmad,iaktagen os.v då det är eran rättighet att hålla koll på mig. 2. Det är inte ett nytt problem hos er… Det är ganska omfattande överträdelser bara där. 
 • . Violations can result in the loss of your account.
 •  Unwanted physical contact with anyone while playing the game? Unwanted videotaping or photographing of other players or bystanders? Insults or obscenities directed toward other players or bystanders? Are you kidding? No – don’t do it. If someone is being aggressive, trolling, offensive, overly protective of a specific Portal or just plain gets on your nerves; ignore them and don’t engage. Temporarily remove yourself from the situation and/or block them in Comm.
 • Ja helt fantastiskt mycket NEJ och det borde vara nog så.

2.

 • encourage or enable any other individual to do any of the foregoing.
 • Uppmuntra sin/sina lagkamrater som bryter mot  alla dem ovanstående reglerna.

3.https://support.ingress.com/hc/en-us/articles/206606858-Ingress-Community-Guidelines

Länk med resten.. kan nog utan större ansträngning knyta er hela bunten till allt utom möjligen ingame valuta försäljning.

%d bloggare gillar detta: