TODO NO:37 10.000+ Zoner alla dagar i veckan!

TODO NO:37 Att få statistik sidan på warded att ändra grafer. CHECK!